ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

I. A Szolgáltató
1. A www.mesekonyvaruhaz.hu online webáruházat Boér Péter Csaba E.V. üzemelteti (továbbiakban: „Szolgáltató”).

2. A Szolgáltató székhelye: 9423 Ágfalva, Patak utca 45.

3. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 27.§ (1) bekezdése, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. tv. 6/G.§ a)–b) pontja, valamint a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján a Boér Péter Csaba Egyéni Vállalkozó B-9403/2014 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő kereskedelmi tevékenységet folytathat.

4. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: ——— (webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése), ———— (hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis).

II. A szolgáltatás igénybevétele

A megrendelések leadása a mesekonyvaruhaz.hu internetes áruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.mesekonyvaruhaz.hu webcímen. Telefonon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a felhasználók részére. A megrendeléstől számított 48 órán belül automatikusan visszaigazolást küldünk. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a felhasználónak van lehetősége a megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben kerülhet sor, ekkor a rendelés adatait ennek megfelelően módosítjuk. Amennyiben változtat a megrendelésen, az új adatoknak megfelelően a szerződéses összeg is változhat. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. A szerződés nyelve magyar.
2. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül.

3. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet tartalmazza.

a) A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

b) Kézhezvételi időpont a személyes átvétel esetében a rendelés személyes átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek a számlával, illetve a futártól kapott számlával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

c) Elállás esetén a terméket küldje vissza saját költségén a Boér Péter Csaba Egyéni Vállalkozó címére (9423 Ágfalva, Patak utca 45.) és haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatérítjük Önnek a visszaküldött termék vételárát, valamint a szállítási költséget. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméket visszaszolgáltatta, vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy azt az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

d) Elállás esetén a visszajáró összeget az Ön által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon térítjük vissza, kivéve ha Ön más fizetési mód alkalmazásához beleegyezését adta. Ez esetben Önt semmilyen többletdíj nem terheli.

e) Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

f) Nem gyakorolhatja az elállási jogot lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel esetén, ha a csomagolást felbontotta.

g) Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

4. Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt cégünk díjmentesen kicseréli. Amennyiben a cserére nincs mód, a vásárló választása szerint árengedményt kaphat vagy elállhat a vásárlástól.

5. A Mesekönyv Áruház megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak. A Szolgáltató a nyilvánvaló elírásokért, a nyilvánvalóan hibás adatrögzítésből fakadó tévedésekért felelősséget nem vállal.

6. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének további feltételei a www.mesekonyvaruhaz.hu oldalon a „Vásárlási útmutató” menüpontban olvashatóak.

7. A felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. Erre való tekintettel kérjük, gondoskodjon jelszava megfelelő titokban tartásáról. A felhasználó ezen felelőssége nem áll fenn, ha jelszava saját hibáján kívül került illetéktelen személy(ek)hez.

III. Egyéb rendelkezések
1. A Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

2. A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

3. A felhasználó a III.2 pontban hivatkozott önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet, illetve egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

4. A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

5. Fogyasztói panaszügyintézés írásban, illetve telefonon történik, az info@mesekonyv-aruhaz.hu címen, valamint a 70/396 96 20-as telefonszámon.

6. A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99. III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.